Son dakika haber oku.

Bayanlar Kurdukları İşleri Devam Ettirmede Erkeklerden Daha Başarılı

0 1

Bayanlar Kurdukları İşleri Devam Ettirmede Erkeklerden Daha Başarılı

Beko-Konda İstihdamda ve Girişimcilikte Bayan Araştırması

”100 Bayan Bayi projesiyle” bayanları girişimciliğe teşvik etmeyi ve bayi ekosisteminde bayan temsiliyetini artırmayı hedefleyen Beko’nun, Konda iş birliği ile Türkiye çapında gerçekleştirdiği “İstihdam ve Girişimcilikte Kadın” isimli araştırmaya nazaran, bayanlar başladıkları işleri devam ettirme konusunda erkeklerden daha başarılı olduğunu gösteriyor. Her 4 bayandan 3’ü kurduğu teşebbüsü devam ettiriyor.

Koç Holding Sağlam Tüketim Kümesi Lideri Fatih Kemal Ebiçlioğlu: Araştırmanın bizi en şad eden bulgularından biri bayanların girişimcilik konusundaki başarılı performansını doğrulaması oldu. Araştırmaya katılan bayanların kurdukları işleri devam ettirme oranı yüzde 73 ile erkeklerden daha yüksek. Beko 100 Bayan Bayi projemizle de bayanların girişimcilikteki muvaffakiyetini gözlemliyoruz. Proje öncesi Beko bayi teşkilatımızda 1’i bile bulmayan bayan oranını 7’ye çıkarttık. Şu an teşebbüsçü bayanlara ilişkin 79 Beko mağazamız bulunuyor. Yıl sonunda 100 bayiye ulaşacağız. Gayemiz 2026’ya kadar bu oranı 25’e çıkartarak her dört bayimizden birisinin bayan olmasını sağlamak” dedi.

Beko, bayanları girişimciliğe teşvik etmek ve bayi ekosisteminde bayan temsiliyetini artırmak gayesiyle başlattığı 100 Bayan Bayi Projesi 3’üncü yılını geride bırakırken Konda iş birliği ile Türkiye çapında “İstihdam ve Girişimcilikte Kadın” başlıklı kapsamlı bir araştırma yaptırdı. Araştırma sonuçları “Kadının İşi, Bayanın Gücü” isimli aktiflikte paylaşıldı.

Koç Holding Sağlam Tüketim Kümesi Lideri Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Arçelik Küresel İrtibat Yöneticisi Zeynep Özbil’in araştırma sonuçlarını değerlendirdiği aktiflikte, Beko Satış Yöneticisi Burak Bilgisel, Beko Eskişehir Bayisi Nilgün Küçükçavdar ve Big Chef Kurucu Ortağı Gamze Cizreli bayanların girişimcilikte karşılaştığı zorluklar, gereksinimlerinin yanı sıra muvaffakiyet kıssalarını paylaştı.

Araştırma istihdama bayanların iştiraki, değişen toplumsal algı ve girişimcilikle ilgili değerli sonuçlar ortaya koydu. 32 vilayette 2.789 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, teşebbüsçü bayanlarla derinlemesine görüşmeler de yapıldı.

Basın toplantısında konuşan Koç Holding Güçlü Tüketim Kümesi Lideri Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Kadınların yalnızca çalışan olarak değil; önder, teşebbüsçü, işinin işvereni olarak da iktisada katılması gerektiğine inanıyoruz. Kalkınma fakat hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesi ile mümkün olabilir. Araştırmanın bizi en mutlu eden bulgularından biri bayanların girişimcilik konusundaki başarılı performansını doğrulaması oldu. Araştırmaya katılan bayanların kurdukları işleri devam ettirme oranı yüzde 73 ile erkeklerden daha yüksek. Beko 100 Bayan Bayi projemizle de bayanların girişimcilikteki muvaffakiyetini gözlemliyoruz” dedi.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu: Yıl sonuna kadar 100 Bayan Bayi maksadımıza ulaşacağız

2021 yılında bölgesel ciro şampiyonu bayilerimizden birinin bayan olduğunu, bayi teşkilatında birden fazla mağazası olan bayanların bulunduğunu belirten Ebiçlioğlu kelamlarına şöyle devam etti: “Bu seyahate çıkarken projemize sembolik olarak ‘100 Bayan Bayi’ ismini verdik lakin bu bir başlangıçtı. Projeye ağır ilgi hakikat yolda ilerlediğimizi gösterdi. 3 yılda 5 binin üzerinde müracaat aldık. Bayan bayi mağaza sayımız 79’a ulaşarak bayii teşkilatımızı daha da güçlendirdiler. Bu yıl sonunda 100 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz. Beko’nun bugün 1.200’ün üzerinde bayisi ve mağazası bulunuyor. Proje öncesi bayan bayi oranımız 1 bile değildi. Bugün 7’ye ulaşan Beko bayan bayi oranımızı 2026 yılına kadar 25’e çıkartarak, her dört bayimizden birisinin bayan olmasını hedefliyoruz. Bu projenin bir öteki olumlu yanı da, teşebbüsçü bayan bayilerimizin istihdamda da bayana daha fazla imkan sağladığını görmek oldu. ”

Zeynep Özbil: Girişimciliğe adım atarken bayanların cesaretlendirilmesi ve rol modeller tesirli oluyor

“Kadının İşi, Bayanın Gücü” isimli aktiflikte konuşan Arçelik Küresel Bağlantı Yöneticisi Zeynep Özbil ise,Arçelik’in teknoloji ve Ar-Ge alanındaki başkan konumu ve küresel operasyon ağının, bayanın güçlenmesi konusunda sorumluluğunu artırdığını vurgulayarak, Arçelik’te istihdamda 26 olan bayan oranını 2030 yılına kadar 35’e, 19 olan yönetici oranını ise 30 çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Bayanların istihdama iştirakiyle ilgili sonuçlara dikkat çeken Zeynep Özbil, “Araştırmamız bayanların çalışma hayatına iştiraki istikametinde olumlu bir seyir olduğunu ortaya koyuyor. İştirakçilerin birden fazla bayanların istihdama iştirakinin artmasını destekliyor. Lakin hala kat edilmesi gereken çok ara var. TÜİK bilgileriyle misal biçimde iştirakçiler ortasında çalışanların yalnızca 29’unu bayanlar oluşturuyor” dedi.

Arçelik Küresel İrtibat Yöneticisi Zeynep Özbil şunları söyledi: “Araştırmamıza katılanların birden fazla bayanların çalışma hayatına iştirakinin artmasıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğine inanıyor. Bayanların çalışma hayatına iştirakini kolaylaştırmak için teşvikler oluşturulmasını destekliyor. Teşebbüsçü bayanlarla yapılan derinlemesine görüşmelerde ise bayanların adım atmaya cesaretlendirilmesinin ve rol modellerin ehemmiyetini görüyoruz. Beko 100 Bayan Bayi projemizde de teşebbüsçü bayanların kendine güvenmesi, cesaretlendirilmesi ve bayanların birbirlerine dayanak vermesinin ehemmiyetine şahit olduk”

Bekir Ağırdır: İstihdama katılmak bayanların tüm hayata bakışını olumlu manada değiştiriyor

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır “Ülkenin kalkınması için nüfusun yarısını oluşturan bayanların erkeklerle adil ve eşit eğitim imkanlarına sahip olması, istihdama ve hayata eşit iştiraki gerekiyor. Tüm toplumsal algı, ahlaki ve kültürel dirençlere karşın bayanın istihdama iştiraki hayata bakışını olumlu manada değiştiriyor. Meskenin içinde de hayat kalitesi ve huzur artıyor. Bayanların çalışma hayatına iştirakiyle toplumun daha sağlıklı hale geleceğine, bayanın çalışma hayatına iştiraki için teşvikler geliştirilmesi gerektiğine, Türkiye siyasetinde daha çok bayanın yer alması gerektiğine ve eşit fiyat uygulamasının gerekliliğine bayanlar daha çok katılıyor. Çalışan bayanlar tüm önermeleri en çok destekleyen kesim” dedi.

Ağırdır kelamlarına şöyle devam etti: “Araştırma mevcut durum ne olursa olsun bayanların eşitlik konusunda geleceğe umutla baktığını ortaya koyuyor. Değişen dünyanın, dönüşen toplumsal kabullerin bayanlar için daha fazla özgürlük ve eşitlik getireceğine inanç bir oldukça fazla. Zira genç jenerasyon bayanların kendi kuşaklarından daha şuurlu, daha eşitlikçi olduklarını düşünüyorlar. Bayanlar Beko 100 Bayan Bayi Projesi’ni yalnızca maddi kaynak olarak görmüyorlar; bayanlara bu türlü bir imkân sunulmasının manevi olarak da kaldıraç tesiri olduğu konuşmalardan ortaya çıkıyor.”

Araştırmada Öne Çıkan Öteki Sonuçlar:

Genç kuşakta bayan erkek ortasındaki eğitim farkı kapanıyor

Araştırmaya katılan bayanların onda biri hiç örgün eğitim görmemiş.

2010 yılında üniversite ve üstü eğitimli olan bayanların oranı 12 erkeklerin 17 iken, 2020 yılında bu oran erkeklerde 27’ye, bayanlarda 20’ye ulaştı.

Bayanların Çalışmama Nedenleri

Bayanların çalışmama nedenleri ortasında 18 ile çocuk/hasta bakımıyla uğraşmaları , 13 ile mesken bayanı olmaları öne çıkıyor.

Bayanlar Teşebbüslerinde Daha Başarılı

Araştırmamız hala girişimcilikte bayanların cesaretlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Hayatında büyük ya da küçük bir teşebbüste bulunan erkeklerin oranı 36,5 . Buna rağmen bir iş kuran bayanların oranı 14,7. Araştırma, bayanların teşebbüsleri konusunda daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. İştirakçilerden başladığı teşebbüsü muvaffakiyetle sürdürdüğünü söyleyen bayanların oranı 31 iken, erkeklerde bu oran 23.

Bayanlar İş Hayatında Liderlik Rollerine Aday

Bayanların da ez az erkekler kadar iş hayatında önder olmaya istekli olduğu görülüyor. Sorularımızı yanıtlayan bayanların 53’ü iş hayatında liderlik etmeyi sevdiğini söyledi.

İstediği ve inandığı her işi yapabileceğine düşünen bayanlar 81 ile çalışan kesimde daha fazla. Çalışmayan bayanlarda oran 70.

Bayanın Başarısı Hala Anne Olmasıyla Ölçülüyor

Bayanlar ve erkekler iş hayatında başarıyı birebir sözlerle tabir ediyor: Çalışkanlık, azim, çaba, cüret, yetenek, zekâ, memnunluk.

Araştırmaya katılanların 47’sine nazaran bayanın başarısı anne olmasıyla ölçülüyor.

36 ile “saygınlık” çalışan bayanlara nazaran muvaffakiyet ölçütü olarak birinci sırada geliyor. ‘Kadın işi erkek işi yoktur’, ‘Kadınların daha fazla kazanması sorun teşkil etmez’ önermeleri de daha çok bayanlar tarafından destekleniyor.

Bayanların 74’ü ‘Kadın işi erkek işi’ diye bir ayrım olmadığını savunurken, erkeklerde bu oran 60’a düşüyor. Bayanının erkekten daha fazla kazanmasının sorun teşkil etmeyeceğine dair yargıya ilgili sonuçlar da emsal. (74-63)

Bayanlar Çalışma Hayatına Katıldıkça Mesleklerle İlgili Cinsiyet Yargıları Azalıyor

Bayanlar iş hayatına katıldıkça hemcinslerinin her işi yapacağına daha çok inanıyorlar. Türkiye genelinde araştırmaya katılanlar ortasında sürücülüğün hem bayanlara hem erkeklere uygun bir meslek olduğunu düşünenlerin oranı 52. Çalışan bayanların ise 68’i sürücülüğün her iki cinsiyete nazaran de olduğunu düşünüyor.

Erkeklerin hala 55’i çocuk büyütürken eşinin bir işte çalışmasını istemiyor. Bayanlar ortasında çocuk büyütürken çalışmak istemeyenlerin oranı 36.

Bayanların İş Hayatına İştirakine Takviye Artıyor

Hala ilerlemeye gereksinim duyulmakla birlikte Türkiye genelinde bayanların iş hayatına iştirakine ait dayanak artıyor. Soruları yanıtlayanlar ortasında bayanların iş hayatına iştirakinin artmasıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğini düşünlerin oranı 76. Çalışan bayanların da 90’ı bu görüşte.

85 bayanların iş hayatına katılması için teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyor. Çalışan bayanlarda oran 94’e çıkıyor. Türkiye genelinde soruları yanıtlayanların 85’i çalışan bayanların ise 94’ü bayan ile erkeğin eşit fiyat alması gerektiğini savunuyor.

Kız Çocuklar İçin Diplomaya, Erkek Çocuklar İçin Dürüstlüğe Ehemmiyet Veriliyor

Toplum genelinde bayanın narin olduğu ve temel vazifesinin annelik olduğu kabul gören bir anlayış var. Çalışan bayanlar bu görüşe karşı çıkıyor. Çocuklara kazandırılacak meziyetler konusunda kız çocukları için birinci sırada 33 ile diploma sahibi olmak geliyor, onu 30 ile özgüvenli olmak, 29 ile hakkını arayabilmek izliyor. Erkek çocuklar içinse birinci 3 sırada 43 ile dürüstlük, 29 ile Vatana millete bağlılık, 28 ile çalışkanlık geliyor.

Bayanların İstihdama İştirakinde Aile Takviyesi Belirleyici

Ailesi tarafından eğitimde desteklenen bayanlar çalışma hayatında daha fazla rol alıyor. Çalışan bayanların 69’u eğitim almaları konusunda aileleri tarafından desteklendiklerini söylüyor.

Çalışan bayanların 72’si ailelerinin çalışma hayatında kendilerine dayanak olduğunu tabir ediyor. Çalışmayan bayanların yalnızca 45’i ailelerinin kendilerini çalışmaya teşvik ettiğini belirtiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.