Son dakika haber oku.

Lider Kaya: “Yaşasın emek ve dayanışma günümüz, yaşasın örgütlü gücümüz”

0 2

Lider Kaya: “Yaşasın emek ve dayanışma günümüz, yaşasın örgütlü gücümüz”

Memur-Sen İzmir Vilayet Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Lideri Ali Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir ileti yayımladı.

İletisinde adil, toplumsal, demokratik ve hukuk devleti olmanın; emeği kollamaktan, ekmeği korumaktan, iş ve fiyat garantisini sağlamaktan, alın terinin ve akıl terinin karşılığını tam manasıyla vermekten geçeceğini belirten Kaya, “Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza daha fazla refah, ülkemize daha fazla huzur, daha fazla demokrasi ve özgürlük; milletimize daha derin bir kardeşlik ve dünya mazlumlarına daha çok dayanak için sendikacılık yapmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

Ali Kaya iletisinde şunları kaydetti:

Emeğin kıymetini korumak, dayanışmanın gücünü artırmak, ekmeğimizi çoğaltmak ve hakça paylaşmak için kurucumuz Mehmet Akif İnan’ın önderliğinde başlayan “soylu mücadelemizi” yeni ufuklara taşıyan Memur-Sen’li dava arkadaşlarımızın, kamu görevlilerimizin, çalışanlarımızın, işsizlerimizin ve tüm emeklilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Virüsün beşere, hayata ve imkânlara dair olumsuz tesirlerini en aza indirmek için hayatları kıymetine vazife yapan, çaba eden başta sıhhat çalışanlarımız olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyor, vefat edenleri rahmetle anıyoruz.

Üniversal bir umutla yüreğimizin dolduğu, insan emeğinin oruçla bir sefer daha kutsandığı, rahmetin yağmur üzere üzerimize yağdığı bu mübarek günde, tüm İslam âleminin Ramazan ayını ve yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyoruz.

Üretimin vazgeçilmez bileşeni insan ve onun emeğidir. Beşere dair olanı en bedelli gören medeniyet kültürünün fertleri olarak, insan emeğinin, hakkının ve onurunun yok sayılmasının demokrasinin, özgürlüklerin, hukukun, iktisadın ve devletin yok sayılması demek olduğu şuurunda olan, insanı ve emeği nesneleştiren, alın terini değersizleştiren hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. Emeğin sermayeden güçlü olduğunu yineliyor, insan onuruna saldıran emperyalist düşkünlüğe, insani bedelleri ayaklar altına alan kapitalist nizama, insanı ve onun emeğini ötekileştiren iktisadi fikirlere son vermek için inançla ve dirençle soylu uğraşımızı sürdürüyoruz. Sermayeyi değil, kamu vazifelilerinin ve personellerinin refahını temel alan, sömürüye karşı kamu vazifelilerinin ve çalışanların haklarını koruyan, büyüme ve refahını çalışanlarıyla paylaşan ve onların faydasını önemseyen toplumsal nizamın öncelenmesini istiyoruz.

Dünyanın birçok yerinde sendikal hakların direkt yasaklar, kısıtlamalar, şiddet ve yıldırma yoluyla ihlal edilmeye devam edildiği bu süreçte, sendikal haklara yönelik bu akınların üniversal demokrasiye, emeğin güçlenmesine ve bunun sonucunda toplumsal kalkınmaya yönelik birer atak olduğu idrakiyle karşı duruyoruz. İstikrarlı ekonomik büyümeyi, çevresel hassaslığı, toplumsal adaleti ve hukukun üstünlüğünü uyumlu bir biçimde birleştirmeyi başarabilen, gelecek jenerasyonların refahını da gözeterek istihdam yaratan, yoksulluğu azaltan ve adil gelir dağılımını sağlayan sürdürülebilir kalkınmayı önemsiyoruz, önceliyoruz.

Dünyanın neresinde olursa olsun, kim olduğuna, kimden yana olduğuna bakmaksızın açlık çekenlerin, açıkta olanların ve zulüm görenlerin ayağa kalkması için onlara daima birlikte el uzatalım diyoruz. Filistin’den Doğu Türkistanlı Müslüman Uygurlara, Suriye’den Arakanlı Rohingya Müslümanlarına, Keşmir’e, Mısır’a, Yemen’e kadar dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkelerinde insanlığı yok eden, insanları katleden zalimlerin karşısında duruyoruz. Tüm insanlığı; dünyayı kaosa, savaşa sürükleyenlerin, sömürüden geçinenlerin, şiddet yoluyla güç elde etmeye çalışanların karşısında durmaya, Ukrayna ve Rusya ortasındaki savaş dâhil olmak üzere tüm savaşların son bulması için birlik olmaya, savaştan etkilenen günahsız ve mazlum sığınmacıların meskenlerine dönebilmesi için kalıcı barış ikliminin sağlanmasına katkı sunmaya çağırıyoruz. İslam Dini’ni amaç alan, Müslümanlara karşı öfke ve nefreti artırmaya yönelik “islamofobik” aksiyonları gerçekleştiren anlayışı ve insanlık kabahatini oluşturan bu ırkçı akınları kınıyoruz. Terörü destekleyenlere, terörden medet umanlara karşı odunsuz tavrımızdan vazgeçmeyerek, ülkemizin her karış toprağında huzurun ve refahın hâkim olması için sürdürülen çabayı ve kararlılığı sarsılmaz bir biçimde destekliyoruz.

Beşere yakışır iş ve çalışma şartlarının oluşturulması hedefiyle Avrupa Toplumsal Şartı’na konulan çekincelerin kaldırılmasını, ILO’nun Toplu Pazarlık Mukavelesi, Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına ait Kontrat üzere şimdi onaylanmayan kontratlarının ülkemizce bir an evvel onaylanmasını bekliyoruz. Saygın iş ve insan onuruna yakışır fiyat için iş güvencemize hürmet duyulmasını, garantisiz kamu vazifelisi ayıbının son bulmasını, her siyasi tablo değiştiğinde kamu vazifelilerinin ekmekleriyle oynanmamasını, baskıya, mobbinge ve sürgünlere maruz kalmamaları için bütün kamu vazifelilerinin takımla buluşmasını istiyor, işçi kardeşlerimize verilen ‘namus sözleri’ni unutmadığımızı bir sefer daha hatırlatıyoruz. İnsan aklını değersizleştiren yapay zekâ telaffuz ve eforlarına sessiz kalmayacağımızı duyuruyor, sanayi 4.0 yahut 5.0 üzere kavramlar üreterek emeğin gereksiz olduğunu argüman edenlere karşı çalışma alanlarımızı terk etmiyoruz.

Ulusal iradeye yönelen vesayetin her türlüsüne karşı olmaktan vazgeçmiyor; ihanete, işgale ve darbe teşebbüslerine karşı her an hazır olduğumuzu güçlü bir sesle tekrarlıyoruz. “Özgür birey, demokratik devlet, sivil toplum” maksadıyla bizi biz yapan pahaların ışığında, insan onurunu temel alan, vesayete kapılarını kapatan, özgürlükçü, sivil, demokratik toplumsal hukuk devletini gerçek manasıyla hayata geçiren, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, din ve vicdan özgürlüğü ile niyet ve kanaat hürriyetini “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla kullanabilmeyi mümkün kılan, kamu vazifelilerinin iş garantisini koruyan, grev ve siyaset hakkını teminat altına alan, yeni anayasanın imali için beklenmesin diyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası sürecinde sorumluluk almayı ulusal bir vazife kabul eden ülkemizin en büyük Konfederasyonu Memur-Sen olarak;

Yüksek enflasyonun bitmesini, ekonomik krizlerin sona ermesini, maaşların yükselmesini, alım gücünün kıymetlenmesini, kamu vazifelileri ve işçilerimizin rahat bir nefes almasını istiyoruz.

Vaat olmaktan çıkarttığımız ek göstergelerin; adil, hakkaniyetli, meslek ve liyakat odaklı, bütüncül bir bakış açısıyla kamu vazifelilerinin tamamını kapsayacak formda sonuçlanması gerekliliğini söz ediyoruz.

Lokal seçimlerde idaresi el değişen belediyelerde vazifesine son verilen işçinin vazifelerine iade edilmesini, boştan geçen müddetlerinin telafi edilmesini, gelir kayıplarının da tazmin edilmesini bekliyoruz.

Kontratlı istihdamın tarih olmasını, emek kıyımının son bulmasını, tek istihdamın takımlı ve teminatlı olmasını bekliyor ve süreci takip ediyoruz.

4688 sayılı Kanun’un; kapsamı, tarafları, müddeti, işleyişi ve grevsiz toplu pazarlık anlayışıyla sürdürülebilir olmadığının görülmesini, mevcut toplu kontrat sisteminin taraflar ortası eşitliğe, milletlerarası norm ve kararlara, kozmik prensiplere uygun hale getirilmesini, büyük Türkiye ülküsüyle uyuşmayan örgütlenmenin önündeki yasakların kaldırılarak grev hakkının kamu görevlilerine tanınmasını istiyoruz.

Kurum İdari Şurası ve Kamu Çalışanı Müşavere Şurası üzere toplumsal diyalog sistemlerinin, tahlil üretme noktasında daha fonksiyonel hale getirilmesini, paydaşlık süreçlerinin daha aktif kullanılmasını bekliyoruz.

Ekonomik ve Toplumsal Kurul üzere iştirakçi demokrasi seçeneklerinin artırılmasını, mevzuatına uygun bir biçimde toplanmasını kıymetle tabir ediyoruz.

Bayan kamu görevlilerimizin çalışma hayatında desteklenmesini, annelik haklarının korunmasını, doğum sonrası yarım vakitli çalışma hakkına ait yönetimsel düzenlemenin gerçekleştirilmesini, kreş gereksiniminin karşılanmasını, bayana yönelik şiddetin engellenmesini ve bayan kamu vazifelilerinin idare misyonlarında daha fazla yer almasını önemsiyoruz.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması, eş ve çocuk yardımından faydalandırılması; engelli kamu görevlilerimizin mali haklarında düzgünleştirme yapılması, emeklilik haklarında düzenleme ve çalışma kurallarında olumlu ayırımcılık yapılması gerektiğini vurguluyoruz.

Ek ödemelerin; yalnızca çalışırken değil emekli olduktan sonra da emekli ikramiyesine ve emekli maaşına yansıtılması gerektiğini belirtiyoruz.

Kamu vazifelilerinin siyaset yasağı kaldırılmalı, anayasal hakların kullanımı teminat altına alınmalı, kılık-kıyafet dayatması son bulmalı, darbeci anayasanın kamu vazifelileri üzerinde bıraktığı kalıntılar temizlenmelidir diyoruz.

Artırım ve tazminatların günün şartlarına uygun hale getirilmesini, evlenme yardımı ve bayram ikramiyelerinin kamu görevlilerine de ödenmesini talep ediyoruz.

Takımsız usta öğreticilerin, ek ders karşılığı vazife yapanların, vekil ebe-hemşirelerin, vekil imamların, üniversiteli çalışanların, kamu dışı aile sıhhati çalışanlarının bilgi, birikim ve deneyimlerinin görülmesini, kamunun ucuz personellik yerine takımlı istihdam ile kaliteli kamu hizmetini temel almasını istiyoruz.

Müsaadeler iş günü temeliyle kullanılmalı, fiili hizmet artırımının kapsamı genişletilmeli, yardımcı hizmetler sınıfı ve İHS işçi sistemi kaldırılmalı, işçisi durumuna uygun sınıfa aktarılmalıdır diyoruz.

Vazifede yükselme ve unvan değişikliğinde mahzurların kalkmasını, meslek ve liyakat asıllı olmasını, kadro-derece sınırlamasının son bulmasını, 4/B’ye geçirilen 4/C’li çalışanın mecburî emekliliğinin kaldırılmasını bekliyoruz.

Yetkili sendika olmanın hakkı teslim edilmeli, dayanışma aidatı uygulamasına geçilmeli, adaletin tesisi bakımından toplu kontrat kararları eşit değil adil uygulanmalı diyoruz.

Adil, toplumsal, demokratik ve hukuk devleti olmanın; emeği kollamaktan, ekmeği korumaktan, iş ve fiyat garantisini sağlamaktan, alın terinin ve akıl terinin karşılığını tam manasıyla vermekten geçeceğini belirtiyoruz.

Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza daha fazla refah, ülkemize daha fazla huzur, daha fazla demokrasi ve özgürlük; milletimize daha derin bir kardeşlik ve dünya mazlumlarına daha çok takviye için sendikacılık yapmaya devam edeceğiz.

YAŞASIN BAYRAMIMIZ, YAŞASIN EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ, YAŞASIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZ, YAŞASIN 1 MAYIS…

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Kaynak: Beyaz Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.