Son dakika haber oku.

Memleketler arası Kurumsal İdare Tepesi Düzenlendi – 2022

6

Memleketler arası Kurumsal İdare Tepesi Düzenlendi – 2022

Türkiye Kurumsal İdare Derneği (TKYD), TÜSİAD iş birliğiyle XIV. Memleketler arası Kurumsal İdare Zirvesi’nin konuk konuşmacılarından Koç Üniversitesi, Psikoloji ve İşletme Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Aycan “Güç Kültüründen Güçlendirme Kültürüne Liderliğin Gelişimi”, Marsh Türkiye Eş CEO’su Tarık Serpil de “Riski Anlamak ve Mega Trendleri Yönetmek” başlıklı bir konuşma yaptı.

Doruğun bir başka konuk konuşmacısı Memleketler arası Entegre Raporlama Kurulu (IIRC) Yöneticisi Dr. Jeremy Osborn, “Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Heyeti ve Global Kurumsal Raporlama Sistemi İçin Önemi”ni anlattı.

Tepeye konuşmacı olarak katılan August Leadership Ortağı Ümran Beba, kurumsal idarede “Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık” hususlarına dikkat çekti.

Koç Üniversitesi, Psikoloji ve İşletme Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Aycan:

RİSKİ YÖNETME VE KARAR SÜRECİNDE

PAYLAŞILAN LİDERLİK ÇOK DEĞERLİ

“Karar süreçlerinde ve risk idaresi, paylaşılan liderlik modelinde çok kıymetli. Yeni jenerasyon başkanlar bu mevzuda uğraş göstermeli. Paylaşılan liderlik modelinde; süreçleri bilen önderler, karar süreçlerinde, sonuçların kontrolünde ve denetiminde tesirli olabilir. Paylaşılan liderlik son derece değerli. Hangi yetkilerin, kiminle paylaşılacağı çok kıymetli natürel ki. Bunu bilen önderler paylaşımcı ortamı ve başkalarını geliştiren ortamı yaratabilir. Gelecekteki başkanların hassas olacağı konusunda ben umutluyum. Güç kültüründe güçlendiren önderlere karşı bir direnç de var. Antik çağdan beri liderlik ve güç sorunu çok konuşuluyor. Liderlik motivasyonu olan ve çok fazla olan şahıslar aslında gücü eline almayı çok isteyen bireyler. Lakin güce karşı açlığı olmayan şahıslar liderlik yarışına çok fazla girmiyorlar. Biz bu bireylerin varlığından haberdar olmuyoruz. Çok ön plana çıkan liderlik yarışında kendini ortaya koyan bireyler çok kıymetli olağan ama onların güçle olan münasebetine de çok dikkat etmek gerekiyor. Geri planda kalan yetkinliği çok kuvvetli etik bedelleri çok daha kuvvetli şahısları kaçırıyor olabiliyoruz. Çok fazla öne çıkan bireylere güvenmemek gerekiyor.”

Marsh Türkiye Eş CEO’su Tarık Serpil:

RİSKİ BİRÇOK VAKİT DENEYİMLEYEREK

ANLAYABİLİYORUZ MAALESEF

“Risk, ziyana uğrama tehlikesi olarak özetlenebilir. Maksatlara ulaşmamızda mani teşkil edecek olayların gerçekleşmesi üzere kıymetlendirebiliriz. Riski doğuran kök nedenler ve bunun yaratacağı tesir ve sonuçlar kıymetli. Hem günlü hayatımızda hem iş hayatımızda risklerin oluşması ve sonuçlarını birlikte bütün olarak ele almak gerekiyor. Riski birçok vakit tecrübeyle anlayabiliyoruz maalesef. Tek öğrenme metodu bu olmamalı tabi. Günün şartları ve beklenen şartlar da riski manaya konusunda kritik faktörler. Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Riskler Raporu’na nazaran 2022 yılında da pandemi risk oluşturmaya devam ediyor. Toplumsal ahenk, depresyon, geçim krizleri, ruh sıhhatinin bozulması pandemiden bu yana görülen son riskler.

Uzayda rekabet askeri ve ticari manada gelecekte önemli bir risk yaratıyor. Göç konusunda ekonomik zorluklardan kaynaklanan artan güvensizlik, iklim değişikliğinin ağırlaşan tesirleri ve siyasi istikrarsızlık insanları konutlarını terk etmeye zorluyor. Gönülsüz göç en kıymetli kaygı kaynağı olacak. Türkiye yıllardır riskler ile çaba ediyor. İstihdam, ülkeler ortası çatışma, ekonomik sakinlik Türkiye için riskler ortasında. Global risklerin idaresinde devletlerin üzerine düşen sorumluluklar çok fazla. Kurumların ve şirketlerin bu bahislerde güçlendirilmesi gerekiyor. Kurumlar ortası iş birliği çok değerli.

Memleketler arası Entegre Raporlama Kurulu (IIRC) Yöneticisi Dr. Jeremy Osborn:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EŞİTLİK İÇİN

GLOBAL TAHLİLLER GEREKLİ

“Küresel problemler global tahliller gerektiriyor. Global tahliller konusunda şirketler ve devletler değerli role sahip. Memleketler arası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun sürdürülebilirlik performansıyla paralel gitmesini gerektiriyor. Global zorlukların tahlili için karbon iktisadına hakikat yola çıkmak gerekiyor. Bilhassa iklim değişikliği konusunda hem şirketlerin hem kurumların üstleneceği rol var. Karbon iktisadına geçişi ele almamız gerekir. IIRC olarak bunu gerçekleştirmeye çabalıyoruz. İklim değişikliği yalnızca risk değil fırsatları da getiriyor,”

August Leadership Ortağı Ümran Beba:

KURUMSAL İDAREDE ARTIK TEMSİL, EŞİTLİK

VE KAPSAYICILIK EHEMMİYET KAZANIYOR

“Kurumsal idarenin giderek artan kıymeti yeni hususları da bünyesinde barındırıyor. Sürdürülebilirlik bunlardan biri. Raporlama hedefleme ve sonuç takibi bekleniyor artık. Paydaşlar ve hissedarlar da bunu bekliyor. Her şey temsil ile başlıyor, eşitlikçi uygulamalarla devam ediyor ve sonra da bu mevzuların topluma olan uzantısı kıymet kazanıyor.

İdare şuralarına artık temsil boyutunu da eklemimiz gerekiyor. Burada da İdare Konseyi Liderinin, İdare Konseyinin, Atama Komitesinin bu bahiste aksiyon almasını bekliyoruz.

Eşitlikçi uygulamaların başında ise fiyat eşitliği geliyor. Bir başka husus da annelik ve babalık müsaadesi konusu. İş yükünün paylaşılması açısından bu kıymetli. Dahil etme süreci ise bir öteki husus. Kültür olarak dahil edici siyasetler uygulamak ve eğitimler vermek herkese sesin duyulabilmesi ve buna nazaran aksiyonların yönlendirilmesi değerli.

Dünyada önemli bir yetenek krizi yaşanıyor. Hem yeni yetenek bulmak hem de tutmak giderek zorlaşıyor. Bu noktada sürdürülebilirlik, eşitlikçi yaklaşımlarla dengeli dahil edici bir ortam yaratmak hususları öne çıkıyor. Sürdürülebilirlik, temsil ve eşitlikçi uygulamalar, dahil edici stratejilerin artık bir lüks değil gereklilik olduğuna inanıyoruz.”

Kurumsal İdarede Başarılı Uygulamalar” paneli

XIV. Memleketler arası Kurumsal İdare Tepesi kapsamında düzenlenen “Kurumsal İdarede Başarılı Uygulamalar” başlıklı panel gazeteci Didem Eryar Ünlü moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele, Sütaş İdare Şurası Üyesi His Yılmaz, Kuvvetli Güç CFO’su Elif Yener ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan konuşmacı olarak yer aldı.

Sütaş İdare Heyeti Üyesi His Yılmaz:

BÜYÜMEYİ SAĞLIKLI YÖNETEBİLMEK İÇİN KURUMSAL

İDARESİ 4 ANA STRATEJİMİZ ORTASINA ALDIK

“Dünya dönüşüm içinde. Hepimiz için daha esnek daha çevik ve daha sağlam şirketler oluşturmamız lazım. Kurumsal idare etrafında odaklanan bir sistemin çok değerli olduğuna inanıyoruz. Tabiata, beşere hürmet şirketlerle daha başarılı yönetilebilir. Hepimiz biliyoruz ki aile şirketleri farklı oranlarda da olsa iktisatta çok kıymetli tesire sahipler. Kurucu ailelerin başlattığı girişimcilikle birinci yıllarda kıymetli performans sağlıyor. Sonra işler büyüdükçe aile üyeleriyle o işler yürümüyor. Profesyonel takımlara gereksinim duyuluyor. Biz büyümeyi sağlıklı başarılı yönetebilmek için kurumsal idare 4 ana stratejimizden biri haline getirdik. Kurumsal idare anlayışı prensiplerden oluşuyor. Adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk. Bu unsurları benimsedikçe şirketinizin kurumsal idareye uygun hareket etmesini sağlamış oluyorsunuz. Kurumsal idareye geçişte, aileden, içselleştirerek ilerlemek çok kıymetli. Bunu kurumsal kültür haline getirmek altınızı çizmemiz gereken mevzu.

Biz büyürken kurumsallaşırken, aile kıymetlerimizi unutmadan onları kurumsal idare unsurlarımız haline getirmeyi çok önemsedik. 2009-2010 yıllarında kurumsal kültürümüzü raporlamalarla milletlerarası standartlara ahenkleştirmek için çalıştık. Bunun altyapısının hazır olması lazım. 2015 yılından sonra bağımsız derecelendirme kuruluşlarını derecelendirme yapmaları için davet ettik. 7. sefer, kurumsal idare derecelendirme notu en yüksek aile şirketi oluyoruz. Bu da bizi teşvik ediyor.”

Kuvvetli Güç CFO’su Elif Yener:

KURUMSAL İDARE KRİTERLERİNİ İÇSELLEŞTİRDİK

“Zorlu Güç halka açık bir şirket. Kuvvetli Güç olarak Türkiye’nin sürdürülebilir ve yenilikçi olması yolunda adımlar attık. İdare konseyimizin aldığı kararlardan biri sürdürülebilir yeşil bir güç şirketi olmaktı. 2008’den beri büyük milletlerarası alt yapı bankalarıyla çalışıyoruz, bu kriterleri içselleştirmiş durumdayız. Kurumsal bir şirkettik ancak kurumsallaşmayı kurumsallaştırıyoruz şu anda. Halka açık ve güç dalında olduğumuz için birtakım regülasyonlara uymak durumundayız. Biz burada uymaktan çok bir adım öncesinde öncü olmalı hedefliyoruz. Bunu sağlayabilmek için bizim de kimi komitelerimiz var. Raporlamalarla şirketin nereden nereye geldiğini göstermek değerli. Bu raporlamaların performansa bağlayarak, öngörüsü yüksek kurumsal idare açısından kendini bir ileriye taşıyan yapılar tasarlayabiliriz.”

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan:

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA KREDİLENDİRDİĞİMİZ PROJELERİMİZİN 60’I SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERDEN OLUŞACAK

“72 yıllık bankayız. Sürdürülebilirlik o devirde neye tekabül ediyorsa biz bunu entegre ederek bugüne geldik. Pahaların sahiplenilmesi çok kıymetli. 15 yıl öncesinden daha farklı artık finans kesimi. Artık her projemizin artık çevresel ve toplumsal tesirinin yanısıra iklim tesirini de ölçüyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde projelerimizin 60’ı iklim ve etraf kaynaklı sürdürülebilir projelerden oluşacak. Yeşil tahvili birinci biz ihraç ettik. Finans dalında bu bahisler çok süratle dönüşüyor. Finansal sürdürülebilirlik ve tesir bu yeni süreçte çok kıymetli. Son 3 yıldır artık finansal olmayan göstergeler de denetleniyor bankacılık kesiminde.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.