Son dakika haber oku.

Mülkiye Teftiş Konseyi’nden Mansur Yavaş’ın savlarına karşılık

0 0

Mülkiye Teftiş Heyeti’nden Mansur Yavaş’ın savlarına cevap

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediye Lideri Mansur Yavaş’ın argümanlarına cevap verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Liderinin 02/05/2022 tarihli kimi basın yayın organlarında yer alan demecinde; “dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, evraklı şikâyetlerimize bile süreç yapmıyor, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunduğumuz birçok bahisten yalnızca 9’u ile ilgili İçişleri Bakanlığından müfettiş görevlendirildi” biçiminde Mülkiye Teftiş Konseyini zan altında bırakmayı amaçlayan, gerçek dışı beyanlarda bulunduğu görülmüş olup, kamuoyunu yanlışsız bilgilendirmek hedefiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere memurlar ve öbür kamu vazifelilerinin vazifeleri ile ilgili olmayan yahut misyonları ile ilgili olsa dahi direkt Cumhuriyet Başsavcılıklarına soruşturma yapabilme yetkisi verilen ihbar ve şikayetler ile ilgili inceleme ve soruşturmalar rastgele bir idari merciinin müsaadesi olmaksızın direkt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturulabilmektedir. Vazifeyle ilgili olan ve 4483 sayılı Memurlar ve Öteki Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamın giren ihbar ve şikayetler için ise soruşturma açılabilmesi tekrar bu Kanunda gösterilen yetkili mercilerin müsaade vermesine bağlı tutulmuştur. Öteki bir deyişle Mülkiye Teftiş Şurası ve Mülkiye Müfettişleri lakin 4483 sayılı Kanun kapsamına giren ihbar ve şikayetlerde devreye girmektedirler.

4483 sayılı Kanun kapsamına giren ihbar ve şikayetlerin hangi mercilere, nasıl yapılacağı, bu ihbar ve şikayetler üzerine idari merciler tarafından yaptırılacak araştırma yahut ön incelemeler sonucunda verilecek kararlar ile bu kararlara karşı başvurulabilecek yargı yolları tıpkı Kanunun ilgili hususlarında detaylı olarak düzenlenmiştir.
Hakikaten, 4483 sayılı Kanunun “Olayın yetkili mercie iletilmesi, sürece konulmayacak ihbar ve şikayetler” başlıklı 4’üncü hususu mucibince; bu tıp ihbar ve şikayetler Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılabileceği üzere, direkt yetkili idari mercilere de yapılabilmektedir. 

Tıpkı husus mucibince; ihbar ve şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılıkları yahut yetkili idari merciiler tarafından sürece konulabilmesi için ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar yahut şikâyetlerde kişi yahut olay belirtilmesi, tezlerin önemli bulgu ve evraklara dayanması gerekmektedir. Bu kaideleri taşımayan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet başsavcıları ve müsaade vermeye yetkili merciler tarafından sürece konulmayacak, lakin argümanların, sıhhati kuşkuya mahal vermeyecek evraklarla ortaya konulmuş olması halinde dilekçede isim, soyad, imza ile iş yahut ikametgâh adresinin doğruluğu koşulu aranmayacaktır.  

Kanunun 6’ıncı unsuru yeterince ise, yetkili idari merciinin vereceği “soruşturma müsaadesi verilmesi” yahut “verilmemesi” kararlarının gerekçeli olması zaruridir. Kanunun 9’uncu unsuru mucibince ise; yetkili merciin, soruşturma müsaadesi verilmesine yahut verilmemesine ait kararı Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur yahut öbür kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirilmektedir. Soruşturma müsaadesi verilmesine ait karara karşı hakkında inceleme yapılan memur yahut öteki kamu vazifelisi; soruşturma müsaadesi verilmemesine ait karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı yahut şikayetçi, müsaade vermeye yetkili merciler tarafından verilen sürece koymama kararına karşı da şikâyetçi idari yargıda itiraz yoluna gidebilmektedir. Öteki bir deyişle yetkili idari mercilerin verdiği kararlar büsbütün yargı kontrolüne tabi kararlardır.
 

Gerek Cumhuriyet Başsavcılıklarından gerekse direkt Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikayet de üstte açıklanan mevzuat kararlarına ve yerleşik yargı kararlarına nazaran sürece alınmakta, sonuçlandırılmakta ve muhataplarına bildirim edilmektedir. 

Mevzuatın bu açık kararlarına karşın ve bu kararların yargı kontrolüne tabi olduğu görmezden gelinerek Mülkiye Teftiş Heyetinin ihbar ve şikayetlere keyfi muamele yaptığı tezini ortaya atmak mesnetsiz olmaktan öteye geçemeyeceği üzere, bu tıp temelsiz argümanların Mülkiye Teftiş Şurasının Türk yönetim sistemindeki saygınlığını zedeleyemeyeceği de kamuoyu tarafından aslında takdir edilmektedir.”

Hibya Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.