Son dakika haber oku.

Müsiad’dan Güç Kesimine Taraf Verecek Strateji Planı – 2022

0 3

Müsiad’dan Güç Kesimine Taraf Verecek Strateji Planı – 2022

MÜSİAD’DAN GÜÇ KESİMİNE TARAF VERECEK STRATEJİ PLANI

MÜSİAD Uluslarararası Güç Doruğu, Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in iştirakiyle MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Aktiflikte konuşan MÜSİAD Genel Lideri Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın Güç Stratejisini açıkladı. Lider Asmalı, bağımsız ve ulusal gücün değerine vurgu yaptığı konuşmasında, “Türkiye, dünyada eşi gibisi olmayan jeopolitik pozisyonu ve uygulanan yeni güç siyasetleriyle değerli bir güç merkezi olma yolunda ilerliyor” dedi.

Müstakil Endüstrici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in iştirakiyle Milletlerarası Güç Doruğu düzenledi. MÜSİAD Genel Lideri Mahmut Asmalı konut sahipliğinde MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirilen programda Milletlerarası Güç Ajansı (IEA) Lideri Dr. Fatih Birol, OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin, Memleketler arası Yenilenebilir Güç Ajansı (IRENA) Lideri Francesco La Camera değerlendirmelerde bulundu. Aktiflikte MÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Cihad Terizoğlu moderatörlüğünde, Akdeniz Ülkeleri Güç Şirketleri Birliği (OME) Petrol ve Gaz Yöneticisi Doç. Dr. Sohbet Karbuz, Nükleer Düzenleme Kurumu Lider Yardımcısı Dr. Oğuz Can, MÜSİAD 4. Devir Genel Lideri ve Doğal Gaz Aygıtları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Lideri Ömer Cihad Vardan iştirakiyle, “Yeni Güç Siyasetleri: 2023-2053” paneli düzenlendi. Gelecek devir güç siyasetlerinin konuşulduğu panel sonrası, Mimar ve Mühendisler Kümesi Lideri Bülent Şen’in moderatörlüğünde, MÜSİAD Güç ve Etraf Bölüm Şurası Lideri Altuğ Karataş, Eksim Holding Genel Müdürü Sabahattin Er ve OECD Daimi Temsilciliği Güç Müşaviri Barış Yüce’nin iştirakiyle “Başarılı Güç Dönüşümü için Yatırımlar” paneli gerçekleştirildi.

MÜSİAD, güç stratejisiyle 3 temel prensip belirledi

MÜSİAD Milletlerarası Güç Tepesinde “MÜSİAD Güç Stratejisi”ni iştirakçilerle paylaşan Genel Lider Mahmut Asmalı, güçte bağımsızlığın yerli ve ulusal güç kaynaklarının geliştirilmesiyle mümkün olduğunu işaret etti. Lider Asmalı, MÜSİAD Güç Stratejisi kapsamınıda 3 temel prensip belirlendiğini tabir ederek; bu kapsamda yerli, verimli ve teknoloji odaklı güç üretim ve tüketimi, Türkiye’nin güç endüstrisinin inşa edilmesi ve güçte bağımsız, muteber nesil yol Türkiye perspektifi planlandığını söyledi.

Lider Asmalı değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

“İktisadi alanda faal, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan MÜSİAD, Güç ve Etraf Bölüm Heyeti ile birlikte klâsik güç kaynaklarının kullanımını azaltmayı, yenilenebilir ve pak güç kaynaklarını yaygınlaştırmayı, bu sayede güç verimliliğini artırmayı hedefliyor. MÜSİAD Vizyoner21 Zirvesi’nde ise bilhassa ‘İklimi Fark Et’ mottosu ile iş dünyasını iklim kriziyle topyekûn bir uğraşa davet ettik. Yayınladığımız 10 unsurluk İklim Manifestosu’nun sürdürülebilir yenilenebilir güç, yeşil yakıt projeksiyonu, döngüsel iktisat, gücün dijitalleşmesi, sıfır güç üretimi üzere hususlarda farklı bir şuur oluşturacağına inanıyoruz. Hem Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığımız hem bu alanda farklı projeler geliştiren sivil toplum kuruluşlarımız hem de güç odaklı şirketlerimizle iş birliği ve büyük bir sinerji içerisinde çalışıyoruz. Türkiye, dünyada eşi gibisi olmayan jeopolitik pozisyonu ve uygulanan yeni güç siyasetleriyle değerli bir güç merkezi olma yolunda ilerliyor.”

MÜSİAD’dan güçte dinamikleri değiştirecek “strateji planı”

MÜSİAD olarak güç alanında belirlenen temel prensipler çerçevesinde 11 unsurluk bir strateji planı hazırlandığını belirten MÜSİAD Genel Lideri Mahmut Asmalı, hazırlanan yeni yol haritası ile gelecek periyot güç siyasetlerinin şekillenmesinde rehber bir vizyon güç dinamiklerine dokunmayı hedeflediklerini söyledi.

Lider Asmalı, MÜSİAD Strateji Planı hususlarını şöyle sıraladı:

1-Elektrik üretiminde yenilenebilir gücün hissesi 2050 yılına kadar yüzde 75’e, dünya yenilenebilir güç pastasındaki hissemiz ise yüzde 3’e çıkartılmalıdır. Kişisel yenilenebilir güç yatırımlarının bürokrasisi ise sıfırlanmalıdır.

2-Güç verimliliği yerli ve ulusal güç kaynağıdır. 10-20-40 modeli ile, gelecek 10 yılda güç verimliliği yatırımına 20 milyar dolar finansman sağlanarak, güç verimliliği ile ithal güçte 40 milyar dolar azaltım gayesi koyularak ulusal güç verimliliği seferberliği ilan edilmelidir.

3-Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini tüm gücümüzle desteklerken, iklim değişikliği amaçları kapsamında doğalgaz ve nükleer gücün yeşil yakıt statüsüne alınmasını teklif ediyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir ve düşük karbonlu gazların üretimine tartı verilmeli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edilmelidir.

4-Sera gazı emisyonu amaçlarımıza ulaşmak ve güçte bağımsızlığımızı artırmak için nükleer gücün, toplam elektrik üretimindeki hissesinin, 20 yılda yüzde 20’ye çıkartılmasını talep etmekteyiz.

5-Yerli ve ulusal güç siyasetimize dayanak olacak halde bir güç endüstrisi stratejisi oluşturulmasını talep ediyoruz. Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği ile yerli güç teknolojileri geliştirilmesine tartı verilmesini temenni ediyoruz. Türkiye yenilenebilir güç ekipman üretiminde pak güç maksadı koyan AB’nin bir numaralı tedarikçisi olabilir. MÜSİAD, üyeleri ile bu atakta misyon almaya taliptir. Bu kapsamda MÜSİAD üyeleri ile fotovoltaik panel üretiminde yatırım kararı alındığını da gururla belirtmek istiyorum.

6-Türkiye’de 20 yılda 5 milyar dolar/yıl ihracat yapılabilecek ulusal hidrojen atılımı başlatılarak, yerli ve yabancı sermaye için Türkiye’de yatırıma uygun ortam oluşturulmasını talep ediyoruz.

7-Üç kıtanın merkezindeki Türkiye’nin; topraklarından geçen petrol ve gaz çizgilerini artırarak, ‘Dünyanın Güç Jenerasyon Yolu Türkiye’ sloganıyla hem güçte artan talebi garanti altına alması hem de istikrarlı güç tedarikçisi pozisyonunu güçlendirmesi ile ilgili iradenin devamını bekliyoruz.

8-Güç; Türkiye için sarfiyat değil, gelir kalemine dönüşebilir. Bu dönüşüm için genç, nitelikli istihdam gücü gerekmektedir. Yapılacak çalışmalar ile Türkiye 10 yılda güç dönüşümüne 200 bin yeni istihdam sağlayacak güç istihdamı atılımını başlatmalıdır.

9-Mevcut bina stokunda dönüşüm ve finansmanlı yerli üretim yalıtım seferberliği ile yılda 7 milyar dolar güç tasarrufuna 10 yılda ulaşacak mevzuat altyapısının oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu siyaset ile güç tasarrufu, yerli üretim, ekonomik canlanma ve istihdam sağlanacaktır. Bu tıpkı vakitte güçte dışa bağımlılığı azaltan kıymetli etkendir.

10-Yerli arabamız TOGG ile birlikte elektrikli araçlar için gerekli enerjiyi, dağıtık güç ile yenilenebilir güçten sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda depolama teknolojileri için teşvik ve dayanakların artırılması bu dönüşüm için ehemmiyet arz etmektedir.

11-Güç dönüşümü için en değerli gereksinim olan kritik minerallerin sürdürülebilir temini ve güvenliği, dönüşüm için en önemli unsurlarımızdan biridir.

Güçte kendi kendine yetebilen ülke: Türkiye

MÜSİAD Memleketler arası Güç Doruğu programında konuşan MÜSİAD Güç ve Etraf Bölüm Konseyi Lideri Altuğ Karataş, belirlenen plan çerçevesinde güçte kendi kendine yetebilen ülke Türkiye maksadına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

MÜSİAD Güç ve Etraf Bölüm Konseyi Lideri Altuğ Karataş kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Genel Liderimiz Mahmut Asmalı’nın açıkladığı MÜSİAD Güç Stratejimiz ile Türkiye’nin gelecek gücü hakkında görüşlerimizi net bir halde ortaya koyuyoruz. Güç hayattır, sanayi ve teknoloji çağının en değerli gereksinimidir. Türkiye, dünyanın birçok noktasında yaşanan güç krizlerinden bugüne kadar en az etkilenen ülkelerin başına gelmektedir ve stratejik pozisyonu ile de bu krizi fırsata çevirecek, bilgi, birikim ve deneyime sahiptir. Biz güçte büyük bir dönüşümün başladığını görüyoruz. Şüphesiz bu dönüşüme ayak uyduranlar ve uyduramayanlar olacaktır. Bu dönüşümün Türkiye için büyük fırsatlar barındırdığına, üretimden istihdama kadar gücün bir anahtar olduğuna inanıyoruz. İş dünyası olarak gücün geleceğine yatırım yapmak istiyoruz. Güç kaynaklarını çıkarmak için bile yabancılara muhtaçlık duyan bir ülkeden, kendi şirketlerini oluşturan, kendi mühendislerini yetiştiren ve kendi gemileri ile faaliyetlerini yürüten bir ülke durumuna geldik. Artık kendi pak gücümüzü üretiyoruz. Ve bu çerçevede gelecek planımızı da tüm bu teknolojileri büsbütün yerli ve ulusal sanayimizle elde ederek, ‘Enerjide kendi kendine yetebilen ülke: Türkiye’ gayesiyle gerekli çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.