Son dakika haber oku.

TTB 72. Kongresi Başladı

0 0

TTB 72. Kongresi Başladı

TTB 72. Kongresi Başladı ,

TTB 72. Kongresi Başladı  Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Kelam Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” sloganıyla düzenlediği 74. Seçimli Büyük Kongresi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından tabip odaları delegeleri iştirak sağladığı kongre, divan heyetinin seçimiyle başladı. Divana Dr. Ayşegül Ateş Tarla, Dr. ​​Ayşe Jini Güneş Birlik, Dr. ​​Mürşit Enis Akyüz ve Dr. Selçuk Çelik seçildi. COVID-19 ile uğraşta ve sıhhatte şiddet sonucu hayatını yitiren doktorlar ve sağlık çalışanları için hürmet duruşunda bulunulmasının akabinde kongre gündemi oylanıp kabul edildi.

TTB 72. Kongresi Başladı

TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, kongrenin açış konuşmasını yaptı. TTB 72. Büyük Kongresi’nin akabinde kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler ve COVID-19 pandemisi ile gayretin ön planda olduğunu hatırlatarak kelama başlayan Korur Fincancı, grafikler ve datalar eşliğinde iktidarın salgını değil algıyı yönettiğini söyledi. TTB olarak toplumsal sağlık çabasını örgütlediklerini kaydeden Korur Fincancı, “Emekten yana güçlerin kapitalizmin kendisini yeni şartlarda var etme ve tahkim teşebbüsüne karşı bir ortaya gelerek Sıhhatte Dönüşüm ismi verilen yıkıcı siyasetleri tarihin çöplüğüne atması, sıhhati toplumsallaştıracağımız ve bunun gerçekleşmesi için gerekli demokratik, adaletten, eşitlikten barıştan yana bir ülkeyi var etme uğraşını güçlendirmesi hepimizin ödevidir” dedi.

Beyaz Yürüyüşlerden Beyaz Nöbetlere, Beyaz G(ö)REV’lerden Beyaz Miting’e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı uğraştan İkizdere ve İkizköy ziyaretlerine; TTB’nin son 21 aydaki hareket ve etkinliklerinden örnekler veren Korur Fincancı, konuşmasını ise şu sözlerle noktaladı: “Hiçbir yere gitmiyoruz; biz, bu ülkenin asıl sahipleriyiz. Kelamımızı Meclis’te de, sokakta da, işyerlerimizde de lisana getirmekten geri durmayacağız. Emek bizim kelam bizim, sağlıklı bir gelecek ellerimizde”

Korur Fincancı’nın sunumu sonrası 10 dakikalık piyano dinletisi gerçekleşti.

Kongrede daha sonra konuk konuşmalarına geçildi. Konuşmalarda TTB’nin gerek tabiplerin ve sağlık çalışanlarının hakları, gerek toplumun sağlık hakkı, gerekse de eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet ve barış için yürüttüğü çabalara dikkat çekildi; toplumsal sağlık uğraşının büyütülmesi gerektiğinin altı çizildi. Kongreye iştirak sağlayan kurumlar şöyle: Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Devrimci Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık Personelleri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Halkevleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti (DP), Emek Partisi (EMEP), Sol Parti, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cet Soyer Sağlık Siyasetleri Derneği ve Türk Ocakları Derneği. TTB 74. Büyük Kongresi 25 Haziran 2022 günü çalışma, mali ve denetleme raporlarının görüşülüp ibrası, varsayımı bütçe ve karar tekliflerinin görüşülüp oylanması, 2022-2024 periyodu Merkez Kurulu, Denetleme Konseyi ve Yüksek Onur Heyeti müracaatlarının alınmasıyla son buldu. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Merkezi) Kaynak : TTB

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.