Son dakika haber oku.

Yeşil İş Zirvesi’ne yeni gelişmeler ve güç damgasını vurdu – 2022

0 3

Yeşil İş Zirvesi’ne şimdiki gelişmeler ve güç damgasını vurdu – 2022

Türkiye’nin rekabet gücünün artırılmasında yeşil dönüşüm bir fırsat

Türkiye’nin birinci sürdürülebilir iş buluşması Yeşil İş Doruğu, global pandemi sonrası atılacak somut adımları belirlemek için özel bölüm, kamu bölümü, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasını bir ortaya getirdi.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından, bu yıl ‘Yeşil Dönüşümün Paradigmaları’ temasıyla dokuzuncusu gerçekleştirilen ve çevrimiçi düzenlenen Zirve’de, global iklim krizi, yeni riskler ve dertlerle birlikte, sürdürülebilir iş dönüşümünün ne derece acil ve kıymetli olduğunun altını bir sefer daha çizdi.

İnsan tabiata karşı sorumlu

Sürdürülebilirlik Akademisi Lideri Murat Sungur Bursa, Yeşil İş Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, direkt insan kaynaklı, üretim ve tüketim çılgınlığı ve bunları kullanma biçimlerinin önemli meseleler oluşturmaya başladığını, o nedenle etraf konusunda yalnızca teknoloji değil mevzuat düzenlemelerine de muhtaçlık olduğunun anlaşıldığını söyledi. Sungur, “Dünyanın gelmiş olduğu etraf problemleri düzeyini çözmek için teknolojik tedbirler, idari tedbirler yapılabilir, yaptırımlar yapılabilir. Lakin temel nedenlerden biri insanın etik anlayışıyla ilişkili olduğunun altını çizmek istiyorum. Yeni etik kıymetler bize şunu söylüyor: Sen yalnızca topluma değil, canlı ve cansız tüm varlıklara, tabiat ögelerine karşı sorumlusun. Bunlar bizim için kıymetli sorumluluk alanıdır ve gelecek jenerasyonlara karşı sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik yatırım ortamını da güzelleştirecek

TÜSİAD İdare Heyeti Lideri Orhan Turan, artan nüfus, azalan doğal kaynaklar, üretim ve tüketim kalıplarının süregelen yapısının, global riskleri çevresel bahislerde ağırlaştırdığının altını çizdi. Davos’ta da mevzunun ele alındığına dikkati çeken Turan, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki devirde, tüm seviyelerdeki tartışmalarda daha çok odaklanacağımız mevzular yeşil ve dijital dönüşümün etkileşim alanları, pandemi, Rusya-Ukrayna savasıyla kırılganlığı uygunca barizleşen global tedarik zinciri ve işbirliği kanallarının her seviyede güçlendirilmesi muhtaçlığı olacak” diye konuştu. Sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomik olgularının stratejik değerlendirmelerde giderek kilit rol oynadığının altını çizen Turan, kelamlarına şöyle devam etti: “Yani, iktisat yaklaşımını ve ticari münasebetleri de bu olgular üzerinden şekillendiren bir çok strateji ve düzenlemeyle karşı karşıyayız. TÜSİAD olarak, global dinamikleri şekillendiren Paris Anlaması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı üzere gelişmeleri planlarımıza mutlak entegre etmemiz gereken mevzular olarak görüyoruz. İklim değişikliğinin tesirlerini artan düzeylerde hissediyoruz. Kaynaklarımız kısıtlı. Bu yapı yeşil dönüşümü ve iş modellerinde sürdürülebilirlik modellerini önceliklendirmeyi gerektiriyor. Çalışmalarımız yeşil dönüşümün, kalkınma politikalarımız içinde tercihten fazla bir mecburilik olduğunu gösteriyor. Yol haritaları emisyonların azaltılması, su ve arazi idaresi, düzgün tarım uygulamaları, orman bütünlüğünün sağlanması, güç dönüşümü ve döngüsellik prensiplerinin içselleştirilmesi üzere çok geniş bir kapsamı ele almalı. Karbon nötr olma ve sürdürülebilirlik emellerine odaklanmış siyasetler, yalnızca rekabet gücümüzü korumayacak, yatırım ortamının öngörülebilirliğini ve sürdürülebilir yatırımın ivmelenmesini de sağlayacak.”

Yenilenebilir kaynaklarla 6 kat fazla elektrik

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Lideri Bora Tuncer, yenilenebilir güç kaynaklarının değerine vurgu yaparak, “2040 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan 6 kat fazla elektrik üretilecek. Dünyanın karbon emisyonlarının yüzde 60’ından fazlasından sorumlu güçle alakamızı tekrar gözden geçirmeliyiz. Elektrik 4,0, verimlilikle birlikte, yenilenebilir güç kaynaklarını desteklemesi ve karbon emisyonu gayelerine ulaşmamızda yardımcı olacak. Tüketiciye akıllı güç sağlamak için Elektrik 4,0’a geçiş sağlıklı formda devam ediyor. Kirliliğe neden olan fosil yakıtların kullanımı azaldıkça, dünyamız daha yaşanabilir hale gelecek” diye konuştu. Elektrik 4,0 sayesinde israfın da ortadan kalktığını, yeni güç dünyasının inşa edildiğini söyleyen Tuncer, “Günümüzde üretilen gücün yüzde 60’ından fazla israf ediliyor. Verimlilik için dijital teknolojileri artık daha fazla kullanmalıyız” tabirlerini kullandı.

Önemli yapısal değişime muhtaçlık var

Shell Türkiye Ülke Lideri Ahmet Fazilet, ‘Ekonomik büyümeyi sürdürürken yeşil dönüşüme lidrelik etmek” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, güçte önemli yapısal değişime gereksinim olduğuna vurgu yaptı. Shell’in gündeminde güç verimliliğinin uzun müddettir olduğuna vurgu yapan Fazilet, 2030 ve 2050 maksatlarından bahsetti. Fazilet, “Net karbon sıfır olma seyahatinde Shell’in rafinerilerindeki petrol eseri üretimini azaltma istikametinde de maksatları var. 95 milyon tondan, 2030’a geldiğimizde 45 milyon tona düşürmek üzere bir amacımız vardı. Burada 75 milyon tona düşürmüş durumdayız. Bu da maksada hakikat olan gidişi gösteriyor. Birebir biçimde elektrik araçlar artıyor. TOGG geliyor. Elektrikli araçlar daha çok öne çıkıyor. Yeniden 2030’da ulaşmak istediğimiz 560 terawatt saatin, yaklaşık yarısına gelmiş durumdayız. 251 terawatt/saat bir elektrik hacmimiz oldu. Bu da maksada hakikat gidiyor.”

Güç tasarrufu eğitimlerinde 7 milyon çocuğa dokunduk

Enerjisa Güç Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Kısım Lideri Ebru Taşçıoğlu, kentleşmeye dikkat çekerek, teknolojiyle desteklenmiş şebeke ve alt yapı yatırımlarına muhtaçlık olduğunu söyledi. Kurumsal müşterilere güneş gücü sistemleri sunduklarından bahseden Taşıçıoğlu, “Enerji verimliliği danışmanlığı yapıyoruz. Şu ana kadar toplam 13,4 megavatlık bir kapasite kuruldu ve bu da 6 bin hane halkının bir yıllık kullanımı bedelinde. Güç verimliliği projelerinden de 2 bin hanelik bir güç tasarruf sağladık” diye konuştu. Sorumlu üretim ve tüketimin kıymetine vurgu yapan Taşçıoğlu, güç tasarrufu noktasında istekli çalışanlarla eğitimler de verdiklerini belirtti. Taşçıoğlu, “EnerjiSA’nın gücümü koruyorum başlıklı projesi var. 12 yıldır devam ediyor. 7-10 yaş ortası çocuklara ulaşıyoruz ve onlara güç tasarrufunu anlatıyoruz. Şu ana kadar dijital yollarla birlikte 7 milyon çocuğa dokunduk. Zira güçle olan bağlantı ve onu sorumlu tüketmek genç yaşlardan başlıyor” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik eğitimi

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding CEO’su Murad Bayar, sürdürülebilirlik ajandası oluşturmanın birinci gayeleri olduğunu söyleyerek, yaptıkları çalışmaları anlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) dayanağıyla Boğaz’da deniz kirliliği tespit projesini hayata geçirdiklerini, böylece gemilerden kaynaklı kirliliği azaltmayı hedeflediklerini, özel otoyol işletmecilerinde ise sürdürülebilirlik raporlarını yayımladıklarını açıkladı. Küme şirketlerinin de iştirakiyle bu hafta 50 istekli çalışanla birlikte, sürdürülebilirlik gayelerinin aktarılacağı 11 başlıkta 3 aylık eğitimin başlatılacağını açıklayan Bayar, “Eğitimin sonunda bu istekli arkadaşlarımız, sürdürülebilirlik elçilerimizi olacak. Sürdürülebilirliğe, toplam gayrete manalı bir katkı yapacağımızı düşünüyorum küme olarak” diye konuştu.

Sofra şekerinden deterjan, atık giyişinden yumuşatıcı

Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Konut Bakım Kategorisinden Sorumlu Lider Yardımcısı Ali Fuat Orhonoğlu, plastiksiz tahlillere gittiklerini ve bütün süreçler gözden geçirerek, ambalajları, formülleri ve eserleri sürdürülebilir kaynaklara kaydıracaklarını söyledi. Sürdürülebilirlik noktasında ön yıkamayı ortadan kaldırıp su tüketimi azaltacak yönelime çok erken başladıklarına işaret eden Orhonoğlu, “Bu alışkanlık ortadan kalktı ve su tüketiminin azalmasına katkı sağladı” dedi. OMO ve Cif markalarında ambalajların tamamında geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başladıklarına işaret eden Orhonoğlu, yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “OMO’da plastikte 70 ton tasarruf sağladık. Yalnızca bir senede. Bu da artarak sürecek. Konsantre tahlillerle ambalaj kullanımı azalacak. Atık giysilerden yumuşatıcı, sofra şekerinden bulaşık deterjanı projesi için çalışıyoruz. Öteki taraftan Migros’la iş birliği yaptık. Ortak bir dolum ünitesi kurduk. Tüketici sıvı deterjanı bitince ambalajıyla geliyor ve o musluktan deterjanını dolduruyor. Plastik kullanımı azalıyor. Şu anda yalnızca Ataşehir’de. Türkiye’nin bir çok yerine yaygınlaşacak.”

Denizden 29 ton plastik topladık

Meskenlerin yanı sıra kentleri de temizleyen toplumsal altyapıya yönelik çalışmalarından da bahseden Orhonoğlu, “İnsan trafiğinin ağır olduğu Zincirlikuyu Metrobüs durağını yeniledik. Kadıköy rıhtımda Cif Kadıköy Parkı inşa ettik. Çif çöp kaparlar sayesinde denizden 29 ton plastik topladık” dedi.

Büyük yok oluşun eşiğindeyiz

Carbon Free Group CEO’su Jae Mather, iklim değişikliğini kanser hücrelerinin büyümesine benzeterek, “Etraftan aldığımız sinyalleri göz gerisi ediyoruz. Bu da sağlıklı hücreleri öldürüyor” sözlerini kullandı. Yapılan çalışmaların, önemli sıkıntılara işaret ettiğini ve bio çeşitliliğin yüzde 50’sinin önümüzdeki 100 yılda yok olacağını gösterdiği uyarısı yapan Mather, “Büyük yok oluşun eşiğindeyiz aslında” dedi. Mather, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Karbondioksit konsantrasyonundan ötürü 2100 itibariyle deniz seviyesinin bir metre artacağını öngörüyoruz. Yani dünya karalarının yüzde 5 ile 10’u sular altında kalacak. En değerli tarım alanları da suları altında kalarak kaybolacak. Mercan alanları da yüzde 38 küçülecek. Biz 2 dereceye odaklandık lakin, fosil yakıtlar kullanmaya devam edersek 6 derecelik artış muhtemel görünüyor. Önümüzdeki periyotta çok önemli uç iklim olayları da karşımıza çıkacak. Yani burada, yanan bir mesken var ve bunu önemli olarak ele almamız gerekiyor. Şayet 2 derece olursak, böcek çeşitlerindeki kayıp üç kat, ağaç cinslerindeki kayıp iki kat olacak. Dünyanın sürdürülebilir olması için tabiatın yaptığı üzere rejenerasyon yapmamız gerekiyor. Fakat fosil yakıtların sağladığı kolay enerjiyi seviyoruz.” Bill McKibben’in, “Eğer gezegeni mahvediyorsa buna yatırım diyemeyiz” kelamlarını anımsatan Mather, “Hala farklı kararlar verebiliriz” daveti yaptı.

Patates üretiminde su tüketimini yüzde 50 azalttık

PepsiCo Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Yöneticisi Seren Çankırı, dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olduklarını belirterek, teknoloji ve dijitalleşmenin yenileyici tarım uygulamalarının en değerli modülünü oluşturduğunu söyledi. Çankırı, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Düşük basınçlı sulama teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyoruz. 2010 yılından beri net tarla randımanını yüzde 30 artırdık, depo firelerini yüzde 26 azalttık. Bir patates üretimi için tüketilen su ölçüsünü yüzde 50, ünite patates üretiminde salınan karbon düzeyini yüzde 50 azalttık. Tarımda ünite başına kullandığımız suyu Türkiye’de yüzde 50 azaltmayı başardık. Tarlalarımızı yapay zekayla anlık takip ediyoruz. Randıman ve kalitenin istenen düzeyde olmasını sağlıyoruz. Tarlalarda kullanılan su tüketimini daha da azaltmayı hedefliyoruz.”

Yiyecek atıklarından cipslik patates üretimi

Topraksız tarımla cipslik patates üretimi gerçekleştirdiklerini açıklayan Çankırı, “Toprağı koruyarak beslemek, sürdürülebilir tarımda çok kıymetli. Bu noktada kendi yiyecek fabrikalarımızda oluşan organik atıklardan, kendi organa-mineral gübremizi üretiyoruz. Bu toprakta da kıymetli sonuçlar veriyor. Türkiye Pepsi CO çerçevesinde bulduğumuz bir gübre çeşidi natüralist. Bu noktada İngiltere başta olmak üzere öbür Pepsi Co ülkelerine ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz. Anadolu Meraları kapsamında yenileyici tarım uygulamalarına devam edeceğiz.”

Güç dalında dönüşüm gerekiyor

EnerjiSA Güç İrtibat Yöneticisi Göktürk Demirel, dünyada üretilen karbon emisyonunun yüzde 80’inin güç kaynaklı olduğunu, elektriğin de yüzde 60’ının fosil kaynaklardan üretildiğine işaret ederek, güç bölümünde bir dönüşüm gerektiğinin altını çizdi. Bu dönüşümün en kıymetli ögelerinin güç verimliliği ve yenilenebilir güç olduğunun altını çizen Demirel, “Burada yapılacak verimlilik yatırımlarının dönüşü çok süratli oluyor. Dünyada kabul edilen kimi güç trendleri var. Elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi ve bunun yenilenebilir kaynaklardan yapılması çok değerli. Çatılara kurulan güneş panelleri ve batarya teknolojilerinin gelişmesi bu dönüşümü tetikleyecek unsurlar” diye konuştu. Toplumda bir değişim ve dönüşümü tetiklemek gerektiğine dikkati çeken Demirel, “Enerji dünyasının öncüsü olmak ve bu değişimi şekillendirmek amacımız” tabirlerini kullandı.

Allianz Küresel Sürdürülebilirlik Müdürü Pırıl Kadıbeşegil, iklim konusunun giderek geliştiğine şahit olduklarını ve sürdürülebilirlik raporlamasının artık finansal raporlama gündemine de girdiğini söyledi.

Türkiye taksonometride öne geçebilir

Dünya Bankası Kıdemli Finans Kesimi Uzmanı Aktif İhtimam, kaynakların sürdürülebilir yatırımlara kanalize edilmesi perspektifindeki taksonometri konusuna değindi. Avrupa Birliği’nin her ne kadar taksonometreyi uygulasa da, şimdi bilgide karbon gazları dışında sürdürülebilir bir data seti oluşturulmadığına dikkati çeken İhtimam, Türkiye’deki gelişmelerin çok da geride kalmadığına işaret ederek, şöyle devam etti: “Türkiye’de finansal dalın profesyonelliğine, insan gücünün kalitesine baktığınızda, finansal dal kendini iklim risklerine karşı hazırlıyor ve aksiyon alıyor. Fakat regülasyon ve düzenlemeler, finansal kesimin suratına şimdi yetişemiyor. Bu noktada daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsenirse, yeşil finansman, taksanometri konusunda Türkiye öne geçebilir” tabirlerini kullandı.

Yeşil finansman adımları atılıyor

Kalkınma ve Yatırım Bankası Sürdürülebilirlik ve Çevresel, Toplumsal Tesir İdaresi Müdürü Erhan Çalışkan, sürdürülebilir finansmanda iklim değişikliğiyle uğraş, yenilenebilir güç, kaynak verimliliği ve döngüsel iktisadın, temel odak alanları olduğunu söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) sürdürülebilirlik taksonometrisinin 2020’de regülasyon olarak yayımlandığına işaret eden Çalışkan, “Burada iklim değişikliğinin azaltılması, kirliliğe karşı tedbir ve kavramlar yer alıyor. Ülkemizde ise Yeşil Mutabakat Hareket Planı yayımlandı ve Ticaret Bakanlığı’mız koordinatörlüğünde yürütülüyor. Burada bir başlık yeşil finansman. Hazine ve Maliye Bakanlığımız çerçevesinde de sürdürülebilir tahvil çerçeve dokümanı hazırlıkları da bir adım olarak yer alıyordu. Bu da Kasım 2021’de gerçekleşti. Yeşil tahvil ve sukuk rehberi de gayeler ortasındaydı. Bu da gerçekleşti. Yeşil finansmana yönelik şu anda regülatif manada adımlar atılıyor. 2023 yılı sonuna kadar yeşil taksonometrinin hazırlanması hedefleniyor.”

Çelik, alüminyum ve çimento birinci etkilenecek bölümler

Ticaret Bakanlığı Milletlerarası Muahedeler ve AB Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, hudutta karbon düzenlemesiyle AB’nin karbonu maliyetlemeyi öngördüğünü ve bu sayede yeşil dönüşümü, eser mevzuatlarının birer kesimi haline getirmeyi, bu standartları karşılamayan eserlerin de AB piyasasına arzının bile mümkün olmayacağını vurguladı. Güçlü, “AB en büyük ticaret ortağımızken, AB paha zincirlerine entegre oluşken bunlardan ahenk sağlamamamız mümkün değil” sözlerini kullandı. Milletlerarası şirketlerin, karbon emisyonlarını azaltmak için taahhütler verdiğini söyleyen Güçlü, hudutta karbon düzenlemesine birinci etapta güç ağır bölümlerin tabi olacağını belirterek, “Çelik, alüminyum, çimento bunlar ortasında. Kimyasallar da öncelikli bölümlerden. Yapı gereçleri, dokuma üzere dalları de dönüşüm muhtaçlığı olan bölümler ortasında görüyoruz” açıklamasında bulundu. Türkiye’de yeşil finansman eko sisteminin gelişmesi gerektiğini belirten Bahar Güçlü, Türkiye’ye yeşil dönüşüm için sağlanacak 3,1 milyar dolarlık kaynağı da anımsatarak, “Firmalarımızın yol haritalarını belirlemeleri çok kıymetli. İnovasyona daha fazla vakit ve kaynak ayırmak gerekiyor” diye konuştu.

Fotoğrafı uygun okuyalım risk ve fırsatları çalışalım

TÜSİAD Etraf ve İklim Değişikliği Çalışma Kümesi ve Yeşil Mutabakat Misyon Gücü Lideri Fatih Özkadı, Avrupa Birliği Komisyonu’nun sürdürülebilirlik durum teklifi direktifinin taslağını yayınladığına işaret ederek, “Biz bu taslakları, çok uygun çalışarak bunların bize bir tehdit değil, bir fırsata dönüştürülebileceği kanaatindeyim. AB ile yakın bağlara sahip KOBİ’lerimizi de derinden etkileyecek düzenlemelerde, TÜSİAD olarak liderlik etmemiz gerekiyor. Bilhassa ana endüstrinin, yardımcı endüstrilerle daha kapsayıcı çalışması son derece değerli. Döngüsel iktisada ahenk son derece kıymetli. Daha az atığın, daha fazla kıymet yaratarak ArGe ve inovasyonla ülkemize katma paha yaratacak biçimde kullanmamızı son derece değerli görüyorum. Kamu ve özel kesime kıymetli vazifeler düşüyor. Bu devirde fotoğrafı uygun okuyup, risk ve fırsatları birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.

Sonda karbondan ‘penaltı’ almayalım

TÜSİAD olarak, iklim değişikliği uyum konseyinin aktif bir paydaşı olduklarını söyleyen Özkadı, bilhassa 2053 net sıfır emisyon gayesinin verilmesi memnuniyet verici olduğunu söyledi. Karbon fiyatlandırılmasının, iklim değişikliği tesirlerinin azaltılmasında en tesirli siyaset aracı olarak kabul edildiğine işaret eden Özkadı, kelamlarını şöyle sürdürdü: “2005 yılından beri AB’de uygulanan ETS (Emisyon Ticaret Sistemi) sisteminin aktif modülü olmamız gerektiği konusunda düzgün bir uzlaşı var. Kaldı ki bunu düzgün yönetemediğimiz taktirde, sonda karbon düzenlemesinden önemli bir penaltı alacağımız da aşikar. Durum bu türlü olunca aslında Avrupa Birliği, en başından beri ikili vergilendirmeyi, ikili cezalandırmayı istemiyor. İklim kanununun yürürlüğe konulmasını sağlamak ve emisyon ticaret sisteminden oluşan fonun, tekrar faal biçimde yeşil dönüşümde kullanılmasını sağlamamız gerekiyor. Avrupa Birliği, Japonya, Singapur’la hür ticaret mutabakatlarına (STA) tahminen Meksika ile devam edecek. Bizim bu ülkelerin önünde gidecek şeklide aktif düzenekler kurmamız gerekiyor” diye konuştu.

Birinci adım güç tüketiminin ölçümü olsun

TÜSİAD İdare Konseyi Üyesi ve Güç, Etraf ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Lideri Cevdet Alemdar, Türkiye’de işletmelerin yüzde 99’unun KOBİ’lerden oluştuğunu, istihdamın da yüzde 73’ünün, ihracatın da yüzde 50’den fazlasının KOBİ’ler tarafından yapıldığını söyledi. “Ölçmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz, bilmediğiniz şeyi anlatamazsınız” diyen Alemdar, şöyle devam etti: “Dijitalleşmeyle bilgi bankası oluşturmak çok kıymetli. Ben ne kadar, tedarikçim ne kadar güç tüketiyor, atıklarım ne kadar noktasında bir data oluşturabilmek birinci adım olabilir. Etraf standartlarını artık okumaya başlamamız bir manada yol gösteriyor. Ayrıyeten şu anda Avrupa Birliği, kıymet zinciri yasası çıkartmak için çalışıyor. Onu takip etmekte de yarar var. TÜSİAD olarak, tabiata karşın üreten bir iş modeli olabileceğine inanmıyoruz. Biz tabiata karşı bir çaba içinde değil, tabiatla birlikte gelişen bir insanlık istiyoruz” diye konuştu.

Rekabet gücümüzü artırmada fırsat

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreter Doç. Dr. Çiğdem Nas, yeşil dönüşümün ek maliyet değil, Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması, dünya iktisadında daha düzgün noktaya gelmesinde bir fırsat olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Yeşil Mutabakat’ın, Türkiye-AB ilgilerinin canlandırılmasını yine gündeme taşıdığına işaret eden Nas, “Çünkü AB, tedarik zincirlerini çeşitlendirme ve dirençliliğini artırma uğraşında. Gümrük Birliği partneri olarak Türkiye’yi bu sürecin bir kesimi yapabilmek kıymetli bir öncelik. Türkiye için de bu bir fırsat. Türkiye, AB modelinden de esinlenerek kendi içinde bir yol haritasına dönüştürebilir” diye konuştu.

Türkiye hak ettiği yeri almalı

Karbon piyasası istikametinde adımların atılmakta olduğunu ve iklim yasasının hazırlandığını gördüklerini söyleyen Doç. Dr. Çiğdem Nas, “Türkiye’de adımlar atıyor fakat vakti kaybetmemeliyiz. Hudutta karbon düzenlemesinin 2023’de yasalaşması ve 2026’da bütünüyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Dalların de buna nazaran hazırlanabilmesi için vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Milletlerarası yatırımların da yeşil dönüşüme kanalize edilmesi Türkiye’nin öncelikleri ortasında olmalı. Türkiye’nin burada hak ettiği yeri alması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Konferansın stratejik tahlil ortağı Schnieder Electric.Ana sponsorları; Unilever , Turkcell, EnerjiSA, IC Holding.Altın sponsorları; Shell, Borusan Otomotiv, Ford Otosan, DFDS, Lay’s, Kalkınma Yatırım Bankası.Gümüş sponsorları; Coca-Cola İçecek, Quick Karbon, Kontrolmatik ve Kordsa.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.